h1

Temaoppgave – uke 39

26.09.09

Har lagt til en side om min temaoppgave her på bloggen. Temaoppgaven er den samme som tidligere men i løpet av de to seneste ukene har den forandrets litt. Tenker nå at jeg kanskje skal holde meg til lydfiler for Les resten av dette innlegget »

Reklamer
h1

Refleksjoner fra Haag – seminar om Europeana

20.09.09

Var i Haag mandag og tirsdag denne uke. På seminar om Europeana og tilhørende prosjekter. Masse folk fra Abm-sektorene i hele Europa, 275 påmeldte tror jeg, og en del veldig bra og inspirerende innlegg. Blant annet holdt Charles Leadbeater «…one of Europe’s most creative thinkers on collaboration, innovation and information» åpningsinnlegget, der han reflekterte kring den digitale fremtiden før våre Les resten av dette innlegget »

h1

Temaoppgave – ideér i uke 37

12.09.09

Går å tenker på hvordan mine små refleksjoner skulle kunne settes sammen til noen som blir en helhet. Har sett litt på de eksempler som ligger her på Chron, der jeg liker måten ting er gjort på i «The Beauty of Autumn» og «In Absence«. Om jeg skulle kunne få til noe tilsvarende med loftet mitt kunne det kanskje fungere? Les resten av dette innlegget »

h1

Temaoppgave – etter første kursuke

07.09.09

Vil hilse til alle etter en god første kursuke. Litt «rumphuggen» (som man kan si på svensk – og det betyr i denne setting avkortet, amputert, ikke fullt så lang som planert osv) for meg da jeg ikke var der på fredagen men pliktene kalte med dagslange møten om hist og pist. En vanlig dag på jobbet!

Har tenkt litt på min temaoppgave/mitt scenario og det blir et fortsatt jobbende med mitt gretne loft har jeg tenkt men med litt fordreining av fokus kanskje. Akkurat nå tenker jeg at det blir vanskelig å lage til Les resten av dette innlegget »

h1

Formidlingsstrategier på nettet

02.09.09

Hva er god nettformidling – jeg vet det når jeg ser det!

Passe dos fakta og fantasi kanskje!

Noe som gir mulighet til engasjement og innlevelse og som gir deg en opplevelse utover det tradisjonelt folkopplysende. En balanse mellom multimediale opplevelser, faktaformidling og inviterende dialog.

Faen vet-  men skal vi få oppmerksomhet «der ute» tror jeg at vi i tillegg til å ha fungerende strategier for vår formidling også må se over den faktiske formidlingen, og prøve å få til denne på andre og mer «fengende» måter.  Da min institusjonelle bakgrunn er kulturbyråkratiens «skyttegraver» så plukker jeg noen eksempler fra Digitalt fortalt på hva jeg har blitt fanget av i det siste. God formidling og en balanse mellom fakta og fantasieelementene, spør du meg. Hva synes du/dere?

Formidlingsstrategier – at på en «bevist» måte synes i mange sammenhang

Vårt slagord i teamet bak Digitalt fortalt har vært – spre det glade budskap –  og det kan tjene som et slags sammenfatning for hva det er vi har ønsket, og fortsatt prøver å, oppnå. Det innebærer at prøve å være synlige i flest mulig kanaler og settinger, både på nett og IRL, der delingtanken, tjenestebygging, «widgets»  osv. er en del av våre teknologiske muligheter. Men dette krever samtidig en bevist holdning til  hvilken kanal du skal satse på, og på hvordan og når du eventuellt skal engasjere deg akkurat der. Hele «strategien» må også gjennom resursmangelens kvern for at, om mulig, komme ut på den andre siden i en slag gjenkjennelig form.

Slik som diskusjonen gikk idag etter vurderingen av ulike typer av søkeløsninger, tror jeg at DFs spredningsstrategi kan være noe som kan fungere for mange av våre institusjoners nettsatsninger men at vi dessverre ikke helt er der enda, hverken hva gjelder de teknologiske byggeklossene eller hva gjelder de institusjonelle, organisatoriske og kompetansemessige forholdene i og mellom våre institusjoner. Men vi er på vei!

h1

Kurset og meg

31.08.09

Min forhåpninger med kurset

Jeg håper at jeg etter at ha deltatt på kurset i digitalt museumsformidling kan sitte igjen med mer faglig påfyll i relasjon til hvordan man kan bruke sosiale medier i relasjon til museumsområdet. Med dette mener jeg ikke bare påfyll kring de tekniske teknikalitetene uten også påfyll kring innovative måter å ta disse teknikene i bruk og få en «følelse» kring hva «show» stopperne der ute er. Jeg tror at det både dreier seg om kompetanse og erfaring i dette «nye» men også om attityder og adferd i den enkelte institusjon, fra ledelsen til den ansatte. Hvordan vi prioriterer og hva som er viktig. Tror jeg da?!

Ellers så vil jeg gjerne ha «feedback» på mitt scenario og de formidlingsmessige aspektene kring det. Hva dere som formidlere mener om mine ideer og tanker kring dramatiseringer ut fra en gjenstand. Litt fakta og mye fri fantasi. Er det en fruktbar vei å gå for å «trekke» nye og kanske andre brukere inn. Å utforske formdilingen og prøve noe annet for å nå de som ikke allerede er «frelste» museumsbrukere.

h1

Vi og den store verlden

31.08.09

Et første innlegg.

Ting er i bevegelse ikke bare her i vår lille hjørne av verlden uten også der ute i den store verlden. Smithsonian, som selve reklamere med at de er «…the world’s largest museum complex and research organization…» , med ca. 25 millioner fysiske besøkende og ca 172 millioner besøkende på sine websider, lanserer i sann web 2.0 anda sin nye web og nye mediestrategi på sin utviklingsblogg. Spennende og vel verdt å følge med på!